Virtuaalkonverents

Virtuaalkonverents on konverents, mille osalejad ja esinejad ei saa kokku mitte füüsilises ruumis, vaid virtuaalselt üle veebi, osaledes arvuti, tahvelarvuti või mobiiltelefoni vahendusel. Konverentsi sisust võib osa olla eelsalvestatud, kuid kui räägime virtuaalüritusest, siis peaks suurem osa sisust olema edasi antud reaalajas.

Virtuaalkonverents on suure osalejate arvuga üritus, kus on üks või mitu esinejat ning edasi on anda palju infot. Osalejad saavad ise kaasa rääkida ja esinejatele küsimusi esitada, kuid nad ei moodusta omavahel väiksemaid töögruppe. Virtuaalkoosolek on väiksemale osalejate arvule ning eesmärgiks on arutelu, probleemi lahendamine või ajurünnak.

Top